Schuifgiek technologie

Bij mobiele torenkranen is de radius van de kraan vaak één van de essentiële factoren. Om de radius nog groter te maken heeft Spierings de schuifgiek technologie ontwikkeld. Deze techniek is als eerst toegepast op de SK1265-AT6 waarbij een radius van 60 meter wordt behaald met een daarbij horende 1.7 ton maximale puntlast. Met de schuifgiek wordt een extra gieklengte van 8 meter behaald, waarbij de giek zichzelf breder maakt na het uitschuiven. Hierdoor is de breedte van de schuifgiek gelijk aan die van het voorliggende giekdeel. Deze techniek is ook toegepast op de SK2400-AT7 en SK2400-R. In aangepaste vorm is er in de SK597-AT4 en de SK487-AT3 ook gebruik gemaakt van een schuifgiek. Bij dit type kranen wordt een extra gieklengte van 4 meter gehaald. De overgang van de gieken is ook hier naadloos, doordat twee koolstof profielen tijdens het vergrendelen van de giek meedraaien en dezelfde afmetingen aannemen als de rest van de giek. Ook bij deze kranen wordt er een maximale puntlast van 1.7 ton behaald.