Drive train & power supply

Pojazd ciężarowy jest wyposażony w elektryczny silnik synchroniczny, który napędza pierwszą i trzecią oś. Zasilanie pochodzi z akumulatora lub bezpośrednio z generatora z silnikiem wysokoprężnym. Dostępna jest również opcja napędu hybrydowego, w którym używane są oba źródła energii. W przypadku hamowania pojazdu uwolniona energia jest odzyskiwana w akumulatorze.Niezależnie od tego, czy żuraw przemieszcza się czy jest eksploatowany, zasilanie może pochodzić z trzech różnych źródeł:
W pełni elektryczny akumulatorGeneratorZasilanie hybrydowe (połączenie generatora i akumulatora)

3 in 1 Cabin

Model SK487-AT3 to pierwszy mobilny żuraw wieżowy wyposażony w pojedynczą kabinę. Kabina pełni funkcję kabiny pojazdu ciężarowego, kabiny do podnoszenia i kabiny dźwigu — wszystko w jednym. W trybie dźwigu kabina może być przesuwana na dowolną wysokość, gdyż zawsze pozostaje odpowiednio połączona z dźwigiem, dzięki czemu operator przez cały czas zachowuje pełną kontrolę nad maszyną. Kabina jest bardzo przestronna i ma duże okno, które zapewnia nie tylko dobrą widoczność, lecz także komfort i bezpieczeństwo. Wewnętrzne wymiary kabiny to 970 x 1670 x 3130 cm.

IFP outrigger technology ®

Aby jeszcze lepiej wykorzystać moc, firma Spierings opracowała całkowicie nowy, rewolucyjny system wysięgników o nazwie „Intelligent Foot Print Outrigger Technology®”. Dzięki temu wysięgnik dźwigu ma szerokość 7,25 m, a podwozie ma tylko 2,50 m szerokości. System wykorzystuje kilka belek wysięgnika, które są zablokowane w części górnej sliding support beam znajdującej się na spodzie, która wywiera nacisk w poziomie na podwozie. W połączeniu z lżejszą konstrukcją zapewnia to o 20% więcej miejsca na wysięgnik w celu zwiększenia udźwigu żurawia. Dzięki rozwiązaniu IFP Outrigger Technology® żuraw może automatycznie obliczać zakres podnoszenia na wysięgnik o różnych szerokościach i stosować go w układzie zabezpieczającym przed momentem obciążenia.

Technologia wysuwanych wysięgników

W mobilnych żurawiach wieżowych promień dźwigu często stanowi jeden z najważniejszych czynników. Firma Spierings opracowała technologię wysuwanego wysięgnika, aby jeszcze bardziej zwiększyć promień. To nowe rozwiązanie zostało po raz pierwszy zastosowane w żurawiu SK1265-AT6, co pozwoliło na uzyskanie promienia wynoszącego 60 metrów przy maksymalnym obciążeniu wywracającym na poziomie 1,7 tony. Wysuwany wysięgnik zapewnia dodatkowe osiem metrów długości. Po wysunięciu wysięgnik staje się szerszy, dzięki czemu szerokość wysuwanego ramienia jest taka sama jak dotychczasowej sekcji wysięgnika. Technologia ta została również wprowadzona w modelach SK2400-AT7 i SK2400-R. W dźwigach SK597-AT4 i SK487-AT3 zastosowano zmodyfikowaną wersję wysuwanego wysięgnika. W przypadku tego typu dźwigu możliwe jest uzyskanie dodatkowej długości wysięgnika wynoszącej cztery metry. Co więcej, przełączanie wysięgników odbywa się płynnie, ponieważ dwie sekcje z włókna węglowego obracają się jednocześnie, a wysięgnik jest blokowany i przyjmuje takie same wymiary jak pozostałe części żurawia. Żurawie te osiągają również maksymalne obciążenie wywracające wynoszące 1,7 tony.

Stalowe podkładki z dźwigiem pomocniczym

Firma Spierings opracowała stalowe podkładki podtrzymujące i dźwig pomocniczy, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo i wprowadzić koncepcję „obsługi przez jednego operatora”. Operator może szybko i łatwo ustawić podkładki za pomocą dźwigu pomocniczego. Po ustawieniu wysięgników dźwigu i podniesieniu wieży operator może użyć dźwigu pomocniczego do ustawienia stalowych podkładek na stopach wysięgnika. Stalowe podkładki są przewożone na pojeździe ciężarowym, więc nie jest wymagany dodatkowy środek transportu ani personel. Podkładki są wykonane z wysokiej jakości stali, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe, a jednocześnie lekkie. Podkładki są standardowo ocynkowane.

Ruchy żurawia hydraulicznego

Wszystkie polecenia ruchu dźwigu są wykonywane przy użyciu układu hydraulicznego. Ułatwia to obsługę dźwigu oraz zapewnia maksymalną precyzję i wydajność. Liczne udoskonalenia oznaczają, że konstrukcja jest wyjątkowo wysokiej jakości, a żuraw oferuje niezrównaną kontrolę i dokładność regulacji, umożliwiając wykonywanie precyzyjnych i szybkich ruchów. W nadbudowie dźwigu znajduje się silnik, który napędza trzy pompy hydrauliczne zasilające funkcje dźwigu. Układ jest zbudowany wyłącznie w oparciu o elementy o odpowiednio wysokiej wydajności.