SK1265-AT6 eLift

Spierings SK1265-AT6 eLift med sex axlar är världens största mobila tornkran. Den kraftfulla motorn, det högpresterande pneumatiska bromssystemet och den utmärkta överblicken ger bättre säkerhet på byggplatser och allmänna vägar. SK1265-AT6 eLift är den första Spierings-kranen med en femte utdragbar kranarmssektion, som tillsammans med de fyra andra kranarmssektionerna ger en oöverträffad radie på 60 meter.

Begär en offert

Specifikationer

  • Maximal last10 000 kg (upp till 13,2 m)
  • Tipplast1700 kg
  • Maximal radie60 m
  • Lyfthöjd35 m
  • Tornhöjd37,2 m
  • Maximal lyfthöjd64,2 m (kranarm i 30° vinkel)
Ladda ner broschyrenLadda ner broschyren (eLift)Ladda ner factsheet

Full electric & hybrid mode

eLift-systemet med nollutsläpp har två driftlägen – helt elektriskt och hybridläge. Båda lägena har en eff ektiv primär energikälla och möjliggör för operatören att välja mellan drift via elnätet eller körning på diesel. Med batteritekniken PowerPack® absorberas topparna i energiförbrukningen och batteriet laddas när kranens elförbrukning är låg. Vid användning av helt elektriskt läge arbetar kranen 100 % utsläppsfritt med låg ljudnivå, utan några begränsningar avseende användning och kapacitet.

För att använda kranen i elektriskt driftläge måste den vara ansluten till elnätet, vilket fi nns tillgängligt på de fl esta byggarbetsplatser. Systemet kan användas mellan 1 A och 32 A, vilket kan ställas in på displayen, så att det fortfarande kan fi nnas energi kvar för annan utrustning på platsen.

En liten trecylindrig dieselmotor på 55 kW med den senaste utsläppscertifi eringen enligt Steg V är den primära kraftkällan vid hybriddrift. Överskottsenergin från dieselmotorn används för att ladda upp batteriet i PowerPack®, för användning när elförbrukningen är som högst.

Fördelarna

One job, one man

100% Electric hoisting

Erection in 11 minutes

Steel pads

Hydraulic motions

LED Lighting in the jib

Good visibility from the crane cabin

Specifikationer

16a or 32a grid connection

Operate the SK597-AT4 eLift, SK1265-AT6 eLift and SK2400-R eLift full electric by a grid connection between 11A and 32A which can be pre-set at the display, so there still can be energy left for other equipment on site.

PowerPack® battery technology

The PowerPack® battery technology absorbs the peaks in energy usage and will be charged when energy requirement for the crane is low.

Free of noise & emission

Operate the eLift crane completely free of noise while operating in ‘electric mode’. Especially during city jobs and night jobs it’s a great advantage to work noise- and emission free.

Begär ett offert