SK597-AT4 eLift

SK597-AT4 eLift är den senaste generationens hydrauliska, mobila tornkran med fyra axlar från Spierings. Den fyrdelade kranarmen på SK597-AT4 eLift ger en arbetsradie på 44 meter trots det kompakta fordonet. Den maximala lyfthöjden är 27,8 meter med kranarmen i horisontellt läge och hela 58,1 meter med kranarmen i en uppåtriktad vinkel på 45 grader.

SK597-AT4 eLift har den allra senaste tekniken vad gäller kranar. Kranen kan lyfta sin maximala last på 7 000 kg utan extra ballastblock.

Begär en offert

Specifikationer

  • Maximal last 7 000 kg (upp till 14,1 m)
  • Tipplast1700 kg
  • Maximal radie48 m
  • Lyfthöjd27,8 m
  • Tornhöjd29,7 m
  • Maximal lyfthöjd58,1 m (kranarm i 45° vinkel)
Ladda ner broschyrenLadda ner broschyren (eLift)Ladda ner factsheet

Full electric & hybrid mode

eLift-systemet med nollutsläpp har två driftlägen – helt elektriskt och hybridläge. Båda lägena har en eff ektiv primär energikälla och möjliggör för operatören att välja mellan drift via elnätet eller körning på diesel. Med batteritekniken PowerPack® absorberas topparna i energiförbrukningen och batteriet laddas när kranens elförbrukning är låg. Vid användning av helt elektriskt läge arbetar kranen 100 % utsläppsfritt med låg ljudnivå, utan några begränsningar avseende användning och kapacitet.

För att använda kranen i elektriskt driftläge måste den vara ansluten till elnätet, vilket fi nns tillgängligt på de fl esta byggarbetsplatser. Systemet kan användas mellan 1 A och 32 A, vilket kan ställas in på displayen, så att det fortfarande kan fi nnas energi kvar för annan utrustning på platsen.

En liten trecylindrig dieselmotor på 55 kW med den senaste utsläppscertifi eringen enligt Steg V är den primära kraftkällan vid hybriddrift. Överskottsenergin från dieselmotorn används för att ladda upp batteriet i PowerPack®, för användning när elförbrukningen är som högst.

Fördelarna

One job, one man

100% Electric hoisting

Setup in 8 minuten

Steel pads

Hydraulic motions

LED Lighting in the jib

Good visibility from the crane cabin

Specifikationer

16a or 32a grid connection

Operate the SK597-AT4 eLift, SK1265-AT6 eLift and SK2400-R eLift full electric by a grid connection between 11A and 32A which can be pre-set at the display, so there still can be energy left for other equipment on site.

PowerPack® battery technology

The PowerPack® battery technology absorbs the peaks in energy usage and will be charged when energy requirement for the crane is low.

Free of noise & emission

Operate the eLift crane completely free of noise while operating in ‘electric mode’. Especially during city jobs and night jobs it’s a great advantage to work noise- and emission free.

Begär ett offert