Utskjutbar kranarmsteknik

I mobila tornkranar är kranens radie ofta en av de viktigaste faktorerna. Spierings har utvecklat en utskjutbar kranarmsteknik för att öka radien ytterligare. Den här nya tekniken användes först i kranen SK1265-AT6, som har en radie på 60 meter med en maximal tipplast på 1,7 ton. Den utskjutbara kranarmen ger ytterligare åtta meter kranarmslängd. Själva kranarmen blir bredare när den har dragits ut, vilket gör den utskjutbara kranarmen lika bred som den befintliga kranarmssektionen. Den här tekniken används också i modellerna SK2400-AT7 och SK2400-R. En modifierad version av den utskjutbara kranarmen används även i kranarna SK597-AT4 och SK487-AT3. Med den här typen av kran kan du få fyra meter extra kranarmslängd. Dessutom är övergången mellan kranarmarna sömlös eftersom två kolsektioner roterar samtidigt medan den utskjutbara kranarmen är sammankopplad med och har samma dimensioner som resten av kranarmen. De här kranarna har också en maximal tipplast på 1,7 ton.