Drive train & power supply

Pojazd ciężarowy jest wyposażony w elektryczny silnik synchroniczny, który napędza pierwszą i trzecią oś. Zasilanie pochodzi z akumulatora lub bezpośrednio z generatora z silnikiem wysokoprężnym. Dostępna jest również opcja napędu hybrydowego, w którym używane są oba źródła energii. W przypadku hamowania pojazdu uwolniona energia jest odzyskiwana w akumulatorze.
Niezależnie od tego, czy żuraw przemieszcza się czy jest eksploatowany, zasilanie może pochodzić z trzech różnych źródeł:

W pełni elektryczny akumulator
Generator
Zasilanie hybrydowe (połączenie generatora i akumulatora)